Team

Core Member​s

profile_founder01

Tetsu Nakajima

Founder & General Partner​

Takeshi Minamoto

Founder & General Partner​

Takashi Noda

Principal

Advisor​s

Taizo Son

Kimiyuki Suda

Kiyoshi Kurokawa

Satoshi Shimmyo